Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :
Bản Đồ Đường Đi

Hỗ trợ trực tuyến

KẾ TOÁN 1

0909 663 551

 

KẾ TOÁN 2

0938 739 757

KẾ TOÁN 3

0962 172 502

KẾ TOÁN 4

0909 663 551

KẾ TOÁN 5

08 35890466

HỖ TRỢ SINH VIÊN

0962 172 502

YAHOO CHAT

SKYPE 

  Skype Me™!

ZALO 

0909 663 551

VIBER

0909 663 551

                                                                                            

 

Điện Thoại Tư Vấn
  • 0938 739 757 
    0909 663 551
    08.35892599
    08.35890466
    0938 739 757

 

Fange Facebook

NỘP CHẬM BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÓ BỊ PHẠT HAY KHÔNG

Nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có bị phạt không? Mức phạt như thế nào?

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

+ Qúy I chậm nhất là ngày 30/04

+ Quý II chậm nhất là ngày 30/07

+ Quý III chậm nhất là ngày 30/10

+ Quý IV chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau

Xử phạt hành vi nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

Kể từ ngày 09/11/2013 Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Điều 40. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế

1.  Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi

+ Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo , báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn theo quy định.

+ Ngoài bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân phải lập và gửi lại cơ quan thuế thông báo, báo cáo đúng quy định

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo thì không bị phạt tiền

2. Phạt từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi:

+Nộp chậm thông báo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định

Kể từ ngày 02/03/2014 theo Điều 13 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ tài chính quy đinh về mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi:

+ Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

+ Doanh nghiệp phái lập và gửi lại báo cáo cho cơ quan thuế. Trường hợp doanh nghiệp phát hiện sai sót và lập lại báo cáo thay thế đúng gửi cơ quan thuế trong thời hạn nộp thì không bị xử phạt

2. Đối với hành vi vi phạm về nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi cơ quan thuế:

+ Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp châm từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5

+ Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp chậm từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 và có tình tiết giảm nhẹ

+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng nếu nộp chậm sau 10 ngày

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Được tính sau 20 ngày.Nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có bị phạt không? Mức phạt như thế nào?

 

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

+ Qúy I chậm nhất là ngày 30/04

+ Quý II chậm nhất là ngày 30/07

+ Quý III chậm nhất là ngày 30/10

+ Quý IV chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau

Xử phạt hành vi nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

Kể từ ngày 09/11/2013 Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Điều 40. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế

1.  Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi

+ Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo , báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn theo quy định.

+ Ngoài bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân phải lập và gửi lại cơ quan thuế thông báo, báo cáo đúng quy định

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo thì không bị phạt tiền

2. Phạt từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi:

+Nộp chậm thông báo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định

Kể từ ngày 02/03/2014 theo Điều 13 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ tài chính quy đinh về mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi:

+ Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

+ Doanh nghiệp phái lập và gửi lại báo cáo cho cơ quan thuế. Trường hợp doanh nghiệp phát hiện sai sót và lập lại báo cáo thay thế đúng gửi cơ quan thuế trong thời hạn nộp thì không bị xử phạt

2. Đối với hành vi vi phạm về nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi cơ quan thuế:

+ Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp châm từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5

+ Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp chậm từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 và có tình tiết giảm nhẹ

+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng nếu nộp chậm sau 10 ngày

 

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Được tính sau 20 ngày.Nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có bị phạt không? Mức phạt như thế nào?

 

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

+ Qúy I chậm nhất là ngày 30/04

+ Quý II chậm nhất là ngày 30/07

+ Quý III chậm nhất là ngày 30/10

+ Quý IV chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau

Xử phạt hành vi nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

Kể từ ngày 09/11/2013 Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Điều 40. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế

1.  Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi

+ Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo , báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn theo quy định.

+ Ngoài bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân phải lập và gửi lại cơ quan thuế thông báo, báo cáo đúng quy định

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo thì không bị phạt tiền

2. Phạt từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi:

+Nộp chậm thông báo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định

Kể từ ngày 02/03/2014 theo Điều 13 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ tài chính quy đinh về mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi:

+ Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

+ Doanh nghiệp phái lập và gửi lại báo cáo cho cơ quan thuế. Trường hợp doanh nghiệp phát hiện sai sót và lập lại báo cáo thay thế đúng gửi cơ quan thuế trong thời hạn nộp thì không bị xử phạt

2. Đối với hành vi vi phạm về nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi cơ quan thuế:

+ Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp châm từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5

+ Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp chậm từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 và có tình tiết giảm nhẹ

+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng nếu nộp chậm sau 10 ngày

 

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Được tính sau 20 ngày.Nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có bị phạt không? Mức phạt như thế nào?

 

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

+ Qúy I chậm nhất là ngày 30/04

+ Quý II chậm nhất là ngày 30/07

+ Quý III chậm nhất là ngày 30/10

+ Quý IV chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau

Xử phạt hành vi nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

Kể từ ngày 09/11/2013 Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Điều 40. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế

1.  Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi

+ Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo , báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn theo quy định.

+ Ngoài bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân phải lập và gửi lại cơ quan thuế thông báo, báo cáo đúng quy định

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo thì không bị phạt tiền

2. Phạt từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi:

+Nộp chậm thông báo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định

Kể từ ngày 02/03/2014 theo Điều 13 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ tài chính quy đinh về mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi:

+ Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

+ Doanh nghiệp phái lập và gửi lại báo cáo cho cơ quan thuế. Trường hợp doanh nghiệp phát hiện sai sót và lập lại báo cáo thay thế đúng gửi cơ quan thuế trong thời hạn nộp thì không bị xử phạt

2. Đối với hành vi vi phạm về nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi cơ quan thuế:

+ Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp châm từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5

+ Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp chậm từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 và có tình tiết giảm nhẹ

+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng nếu nộp chậm sau 10 ngày

 

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Được tính sau 20 ngày.Nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có bị phạt không? Mức phạt như thế nào?

 

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

+ Qúy I chậm nhất là ngày 30/04

+ Quý II chậm nhất là ngày 30/07

+ Quý III chậm nhất là ngày 30/10

+ Quý IV chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau

Xử phạt hành vi nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

Kể từ ngày 09/11/2013 Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Điều 40. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế

1.  Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi

+ Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo , báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn theo quy định.

+ Ngoài bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân phải lập và gửi lại cơ quan thuế thông báo, báo cáo đúng quy định

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo thì không bị phạt tiền

2. Phạt từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi:

+Nộp chậm thông báo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định

Kể từ ngày 02/03/2014 theo Điều 13 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ tài chính quy đinh về mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi:

+ Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

+ Doanh nghiệp phái lập và gửi lại báo cáo cho cơ quan thuế. Trường hợp doanh nghiệp phát hiện sai sót và lập lại báo cáo thay thế đúng gửi cơ quan thuế trong thời hạn nộp thì không bị xử phạt

2. Đối với hành vi vi phạm về nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi cơ quan thuế:

+ Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp châm từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5

+ Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp chậm từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 và có tình tiết giảm nhẹ

+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng nếu nộp chậm sau 10 ngày

 

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Được tính sau 20 ngày. 

CÔNG TY TNHH XNK THỜI ĐẠI MỚI

153/21 LÊ VĂN THỌ, PHƯỜNG 8, QUẬN GÒ VẤP

DĐ: 0909 663 551 - 0938 739 757 -0962 172 502 KIM CHI

Hotline: 08.35892599  - Fax: 08 35890466

www.ketoantonghopthoidai.com

MAIL:THOIDAIMOI2002@GMAIL.COM

CHI NHÁNH: A8 QUANG TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN GÒ VẤP

08 35892599-0962 172 502 HỖ TRỢ CHĂM SÓC HỌC VIÊN

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN THỜI ĐẠI MỚI

TRỤ SỞ: 153/21 LÊ VĂN THỌ, PHƯỜNG 8, QUẬN GÒ VẤP - Hồ Chí Minh  

DĐ: 0909 663 551 - 0938 739 757- 0962 172 502  MS. KIM CHI

Hotline: 08.35892599,TEL: 08 .35890466  Fax: 08 35890466

WEB:ketoantonghopthoidai.com

MAIL: thoidaimoi2002@gmail.com

CHI NHÁNH: A8 QUANG TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN GÒ VẤP

08 35892599-0962 172 502 HỖ TRỢ CHĂM SÓC HỌC VIÊN

 

 

 

BACK TO TOP